W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udostępnianie informacji publicznej

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782). 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, MCSiR powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje MCSiR, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji MCSiR powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez MCSiR w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

- żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
- MCSiR nie dysponuje żądaną informacją;
- istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do MCSiR  w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   
- przesłać pocztą na adres: Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica;
- złożyć osobiście w sekretariacie MCSiR, Hala Sportowa, ul. Kościelna 9;
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  sekretariat@mcs.trzebnica.pl