W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój .

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


Treści niedostępne cyfrowo :

- część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Pancerz . Kontakt: dyrektor@mcs.trzebnica.pl, tel. 71 312 11 71 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój odpowiada Janusz Pancerz , dyrektor@mcs.trzebnica.pl, tel.71 312 11 71 .

Informacje na temat procedury

W zgłoszeniu żądania należy podać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku podania w zgłoszeniu danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Klauzula informacyjna 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na adres e-mailowy dyrektor@mcs.trzebnica.pl w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój to zespół obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Trzebnica.

a) HALA SPORTOWA I ADMINISTRACJA MCSiR przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy
- w budynku na Ip. znajduje się siedziba ośrodka, dyrekcja, księgowość, kadry do której jest utrudniony dostęp spowodowany brakiem windy,  
- na parterze budynku, gdzie znajduje się płyta główna hali sportowej zapewniony jest dostęp do widowni obiektu dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu na najniższym poziomie widowni,
- w budynku brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy, 
- na parterze w holu budynku dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych,
- korytarze, schody ogólnodostępne bez oznakowania dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku,
- szatnie z zapleczem sanitarnym nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, 
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- przed obiektem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, 
- brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

b) GMINNY OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY przy ul. 3 Maja 2 w Trzebnicy 
- budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych, 
- wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, 
- szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych, 
- dostępna winda schodowa (platforma)  umożliwiająca komunikację na I p.
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

c) KOMPLEKS BOISK ORLIK przy ul. Oleśnickiej  w Trzebnicy  
- dostępny swobodny podjazd dla wózków, 
- brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych,
- utrudniony dojazd do trybun, 
- szatnia z łazienką przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

d) STADION MIEJSKI FAIR PLAY ARENA przy ul. Sportowej 1 w Trzebnicy
- budynek szatniowy niedostosowany dla osób niepełnosprawnych,
- swobodny dostęp do głównej płyty stadionu, bieżni lekkoatletycznej oraz boiska o nawierzchni syntetycznej,
- brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

e) OBIEKT REKREACYJNY „WYSPA” przy ul. Leśnej w Trzebnicy 
- brak toalety dla niepełnosprawnych,
- brak bezpośrednich miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, 
- swobodny wjazd na wyspę, bez ograniczeń schodowych, 
- na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

f) KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy 
- brak budynku na terenie obiektu,
- swobodny dojazd do  boisk,
- na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
g) BOISKO PIŁKARSKIE NOWY DWÓR
- brak budynku na terenie obiektu,
- swobodny dojazd do boiska,
- na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

h) KOMPLEKS BOISK "ORLIK" UJEŹDZIEC WIELKI 
- toaleta dla niepełnosprawnych,
- możliwość korzystania z szatni,
- swobodny dojazd do boiska,
- na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• Placówki nie posiadają  urządzeń ani środków technicznych do obsługi przez osoby słabosłyszące i niedowidzące,
• Placówki nie zatrudniają  tłumacza języka migowego ani przewodnika osób głuchoniemych.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS.